Nacionālie enkurpunkti

ELRC nacionālie kontaktpunkti ir indivīdi, kas atbalsta datu vākšanas procesu katrā no 30 iesaistītajām valstīm. Tās kopā veido Valodu resursu padomi, kas ir Eiropas Valodu resursu koordinācijas centienu pārvaldības struktūra.

Katru valsti pārstāv viens tehnoloģiskais pārstāvis (Tehnoloģiju nacionālais kontrolpunkts) un viens pārstāvis no sabiedrisko pakalpojumu pārvaldes (Sabiedrisko pakalpojumu valsts kontrolpunkts).

Tehnoloģiju VRP ir augsti vērtēts valodu vai valodu tehnoloģiju eksperts. Viņam vai viņai bieži ir izcila akadēmiskā vai pētnieciskā pieredze vai viņš/viņa pārstāv valsts valodas iestādi. Tehnoloģiju VRP visām EISI valstīm ir uzskaitīti turpmāk.

Sabiedrisko pakalpojumu VSP ir valsts sabiedrisko pakalpojumu, valsts pārvaldes vai ministrijas pārstāvis. Viņš darbojas kā kontaktpersona saziņai ar valsts, reģionālajām un vietējām pārvaldes iestādēm un spēj efektīvi mobilizēt un izplatīt informāciju par valodu resursu nozīmi un ELRC darbu valsts iestādēs/ministrijās katrā valstī.

VRP bieži uzdotie jautājumi par ELRC semināru organizēšanu

 
Enkurpunktu tabula v2—
 
* izvirza EISI ekspertu grupa