За да се регистрирате за Третия национален семинар за споделяне на езикови ресурси (ELRC) в България, моля да попълните формата за регистрация.