Кога? 24 Ноември 2022
Кога? Онлайн чрез платформата Microsoft Teams
Организатори:
  • Министерство на транспорта и съобщенията (МТС)
  • Консорциум за координиране и споделяне на езикови ресурси в Европа (ELRC) 
  • Институт за български език към Българска академия на науките (БАН)

Езиковите технологии оформят нашето многоезично бъдеще. Провеждането на Третия Национален семинар за споделяне на езикови ресурси има за цел да повиши информираността за значението на езиковите данни, събирани и съхранявани от публичните администрации и ползата от тяхното споделяне.

Семинарът за споделяне на езикови ресурси ще се проведе онлайн. Събитието е безплатно, но изисква регистрация тук.

Регистрация за семинара

 

За повече информация, може да се свържете с местните организатори на семинара:
Христина Добрева
Министерство на транспорта и съобщенията
hdobreva@mtitc.governmen.bg 

Калина Иванова
Министерство на транспорта и съобщенията
kgivanova@mtitc.government.bg
 

Програма за семинара 

09:30 – 09:40

Откриване и приветствие 
Главен секретар на Министерство на транспорта и съобщенията (tbc) или Директор на дирекция „Цифрова свързаност“, МТС (tbc)
Христина Добрева и проф. д-р Светла Коева – национални контактни лица

09:40 – 10:10

Работна програма „Цифрова Европа“, Общоевропейско пространство за езикови данни- презентация
Philippe Gelin, Европейска комисия, Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“

10:10– 10:40

Езиковите технологии за български език - презентация

Проф. д-р Светла Коева, Институт за български език към БАН и национално контактно лице

10:40 – 11:00

Потенциалът на езиковите технологии и изкуственият интелект – къде сме и накъде трябва да се насочим - презентация
Христина Добрева, държавен експерт в МТС и национално контактно лице

11:00– 11:15 Почивка
11:15– 11:45

Платформата на МСЕ за преводи – Презентация/ демонстрация

Богомил Ковачев, ГД „Писмени преводи“, ЕК

11:45– 12:15

Езикови технологии от/за публичния сектор – Кратка презентация с последваща дискусия 
Модератор: Христина Добрева, държавен експерт в МТС и национално контактно лице
Участници от публичната администрация с кратко представяне -  Министерски съвет, Министерство на електронното управление, Национален институт на правосъдието,  Национална агенция за приходите, др.

12:15– 12:45

Създаване, управление и споделяне на езикови данни: съществуващи практики и предизвикателства - Панелна сесия/ дискусия 

  • Портал за обществени консултации – strategy.bg, Станимир Минков, Администрация на Министерския съвет
  • Портал за отворени данни -  data.egov.bg, Рени Антонова, Министерство на електронното управление

Модератор: Христина Добрева, държавен експерт в МТС и национално контактно лице

Участници от публичната администрация с кратко представяне - Министерски съвет, Министерство на електронното управление, Национален институт на правосъдието,  Национална агенция за приходите, др.

12:45– 13:30

45-минутна демонстрационна сесия за езикови технологии и технологии за изкуствен интелект в България:

12:45– 13:15  Колекция от многоезикови ресурси за CEF.A,  Проф. д-р Светла Коева, Институт за български език към БАН и национално контактно лице

13:15– 13:30  Многоезиков корпус от изображения за многомодална обработка на съдържаниеД-р Йордан Кралев, Технически университет, София

13:30 – 13:45 Заключения

Съобщението на ELRC за защита на данните