Den svenska ELRC-workshopen Program

Den svenska ELRC-workshopen

När: 

 10 mars 2016

Var:

Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm

 

9:30 – 10:00

Registrering och kaffe

10:00 – 10:10

Välkommen

Katarina Areskoug Mascharenhas, Chef för EU-kommissionen i Sverige

10:10 – 10:20

Inledning

Lars Borin från Språkbanken och Rickard Domeij från Språkrådet

10:20 – 10:30

Syfte med seminariet

Andrejs Vasiļjevs, ELRC

10:30 – 11:00

EU och flerspråkigheten

Maria Sjöström-Gisslén, EU-kommissionen i Sverige (presentation) 

11:00 – 11:30

Språk och språkteknologi i Sverige

Lars Borin, Språkbanken (presentation) 

11:30 – 12:00

Översättning på UD och svenska myndigheter

 Jeffrey Ganellen, UD:s översättningstjänst (presentation) 

12:00 – 13:00

Lunch

13:00 – 13:30

Maskinöversättning – hur fungerar det?

Anna Sågvall Hein, Uppsala universitet (presentation) ​

13:30 – 14:00

Vilken nytta har offentliga organ av CEF.AT?

Spyridon Pilos, DGT, EU-kommissionen (via Skype) (presentation) ​

14:00 – 14:30

Maskinöversättning för att möjliggöra flerspråkig kommunikation i e-förvaltningen

Rihards Kalniņš, ELRC (presentation) ​

14:30 – 15:00

Fikarast​

15:00 – 15:30

Juridiska ramar för vidareutnyttjande av data 

Mikael Vall, Finansdepartementet (presentation) ​

15:30 – 16:00

Hur bidrar man bäst med data i praktiken?

Andrejs Vasiļjevs ELRC (presentation) 

16:00 – 16:30

Avslutning

Lars Borin, Rickard Domeij och Maria Sjöström-Gisslén