Workshop ELRC Slovensko Program

Program

Kedy:

14. apríla 2016

Kde:

Dom Európskej únie

Vchod:

Európske informačné centrum, Palisády 29, 

811 06 Bratislava

08:00 – 09:00

Registrácia

09:00 – 09:15

Otvorenie

Dušan Chrenek (Zastúpenie Európskej komisie v SR) (prezentácia)

Zuzana Komárová (Ministerstvo kultúry SR) (prezentácia)

Mária Šimková (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra)

Stelios Piperidis (ELRC)

Miroslav Zumrík (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV)

09:15 – 09:30

Ciele projektu ELRC

Stelios Piperidis (ELRC) (prezentácia)

09:30 – 09:45

Európa a viacjazyčnosť

Nataša Procházková (Zástupkyňa DGT pre SR) (prezentácia)

09:45 – 10:15

Panelová diskusia: Preklad v štátnej správe na Slovensku

Moderátor:

Nataša Procházková (DGT SR)

Členovia diskusie:

Marketa Štefková (Filozofická fakulta UK)

Michal Kmeť (Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska)

Zuzana Mrvová (Oddelenie medzinárodných vzťahov Národnej banky Slovenska)

Barbora Maliarová (Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti Ministerstva spravodlivosti SR)

10:15 – 10:45

Kávová prestávka

10:45 – 11:15

Strojový preklad – ako funguje?

Ondřej Bojar (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK) (prezentácia)

11:15 – 11:45

Aké dáta sa používajú v strojovom preklade?

Ondřej Bojar (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK) (prezentácia)

11:45 – 12:15

Jazyky a jazykové technológie na Slovensku

Jozef Juhár (Katedra elektroniky a multimediálnych komunikácií TUKE) (prezentácia)

12:15 – 13:15 Obedová prestávka
13:15 – 13:45

CEF.AT – Ako môžu verejné inštitúcie využiť túto platformu

Daniel Kluvanec (Zástupca DGT pre EK) (prezentácia)

13:45 – 14:15

Panelová diskusia: Jazykové zdroje na Slovensku

Moderátor:

Mária Šimková (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV) (prezentácia)

Členovia diskusie:

Ladislav Hluchý (Ústav informatiky SAV)

Jozef Juhár (KEMT TUKE)

Daniel Kluvanec (DGT EK)

14:15 – 14:45

Právny rámec poskytovania dát

Róbert Dobrovodský (Ministerstvo spravodlivosti SR) (prezentácia)

Magdaléna Miklošová (Ministerstvo kultúry SR) (prezentácia)

14:45 – 15:15 Kávová prestávka
15:15 – 15:45

Dáta a jazykové zdroje: praktické aspekty a „best practice“

Stelios Piperidis (ELRC) (prezentácia)

15:45 – 16:15

Ako sa možno zapojiť (diskusia a závery)

Jana Levická (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV)

Stelios Piperidis (ELRC)

Diana Šnircová (Ministerstvo kultúry SR)