ELRC semināra prezentācijas

Eiropas valodu resursu koordinācijas aktivitātes Latvijas semināra dienas kārtība

 

Laiks Tēma

8.30 - 9.30

Reģistrācija

9.30 - 9.50

Atklāšanas uzrunas  (Video - ENG, LAT)

Andrejs Vasiļjevs, ELRC/Tilde

Andris Kužnieks, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Andrea Lösch  ELRC/ Vācijas Mākslīgā intelekta pētniecības centrs (DFKI)

Saila Rinne, ES politikas programmu vadītāja, Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts (DG CONNECT)

Armands Magone, Kultūras informācijas sistēmu centra direktors

9.50 - 10.05

Daudzvalodība un valodas tehnoloģijas vienotākai Eiropai (Video - ENGLAT)

Saila Rinne, ES politikas programmu vadītāja, Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts (DG CONNECT) (Prezentācija - ENGLAT)

10.05 -10.45

Latviešu valoda digitālajā vidē (Video - ENGLAT)

Diskusijas dalībnieki:

Andrejs Veisbergs, Valsts valodas komisija

Andrejs Vasiļjevs, ELRC/Tilde (Prezentācija)

Normunds Grūzītis, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (Prezentācija)

Inita Vītola, Latviešu valodas aģentūra (Prezentācija)

10.45 - 11.25

Valodas barjeru mazināšana Latvijas publiskajos e-pakalpojumos (Video - ENGLAT)

Diskusijas dalībnieki:

Gatis Ozols, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Prezentācija)

Armands Magone, Kultūras informācijas sistēmu centrs (Prezentācija)

Edgars Cīrulis,Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Anita Dūdiņa, Latvijas Republikas Saeima (Prezentācija)

11.25 - 11.45

Kafijas pauze

11.45 - 12.15

Automātiskā tulkošana: kā tā darbojas, un kam to izmanto (Video - ENGLAT)

Inguna Skadiņa, ELRC/Tilde (Prezentācija)

12.15 - 12.40

Valodas dati automātiskās tulkošanas attīstībai (Video - ENGLAT)

Andrea Lösch , ELRC/ Vācijas Mākslīgā intelekta pētniecības centrs (DFKI) (Prezentācija - ENG, LAT)

Andrejs Vasiļjevs, ELRC/Tilde (Prezentācija)

12.40 - 13.40

Pusdienas (semināra telpās)

13.40 - 14.20

Valodas resursi Latvijā (Video - ENGLAT)

Diskusijas dalībnieki:

Jānis Ziediņš, Kultūras informācijas sistēmu centrs (Prezentācija)

Juris Baldunčiks, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija

Māris Baltiņš, Valsts Valodas centrs

Ilze Auziņa, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (Prezentācija)

Uldis Zariņš, Latvijas Nacionālā bibliotēka (Prezentācija)

14.20 - 14.40

Valodas resursu ieguve: praktiskie un tehniskie aspekti (Video - ENGLAT)

Raivis Skadiņš, ELRC/Tilde (Prezentācija)

Eduards Cauna, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija (Prezentācija)

14.40 - 15.10

Tiesiskā bāze datu izmantošanas veicināšanai (Video - ENGLAT)

Prodromos Tsiavos, ELRC (Prezentācija - ENGLAT)

15.10 - 15.30

Kafijas pauze

15.30 - 16.10

Kādu labumu no automātiskās tulkošanas infrastruktūras var gūt valsts iestādes (Video - ENGLAT)

Saila Rinne, ES politikas programmu vadītāja, Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts (DG CONNECT) (Prezentācija - ENGLAT)

Uldis Priede, Eiropas Komisija, Tulkošanas ģenerāldirektorāts (Prezentācija)

16.10 - 16.25

Kā varu iesaistīties automātiskās tulkošanas infrastruktūras attīstībā (Video - ENGLAT)

Andrejs Vasiļjevs, ELRC/Tilde (Prezentācija)

16.25 - 16.55

Kā gūt maksimālo labumu no valodas datiem un tehnoloģijām (Video - ENG, LAT)

Atvērta diskusija

Saila Rinne, ES politikas programmu vadītāja, Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts (DG CONNECT)

Jānis Ziediņš, Kultūras informācijas sistēmu centrs

Andrejs Vasiļjevs, ELRC/Tilde

16.55 - 17.00

Noslēguma secinājumi