Program for ELRC-workshop Norge

Program

Når:

08. juni 2016

Hvor:

Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo (kart)

Workshop ble filmet og videoopptak av presentasjonene finner du her

09:00 – 09:10

Velkommen og åpning (video) 

Koenraad De Smedt (Universitetet i Bergen)
Jan Hjelle (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)     

09:10 ­– 09:15

Welcome by the EC

Saila Rinne (EC Programme Officer EU Policies, Unit G3 Data Value Chain)

09:15 – 09:30

Aims and objectives 

Andrejs Vasiljevs (Tilde/ELRC) (presentation) (video) 

09:30 – 10:00

Europe and Multilingualism – How can Public Institutions benefit from the CEF Automated Translation platform?

Saila Rinne (EC Programme Officer EU Policies, Unit G3 Data Value Chain) (presentation) (video)

10:00 – 10:45

Panel: Flerspråklige offentlige tjenester i Norge (video) 

Ordstyrer:

Sarah Hails Gjelsten (Difi)

Paneldeltakere:

Eva Tverberg (Barne- og likestillingsdepartementet)

Mona Myran (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)

Grete Borge (Utenriksdepartementet)

Siri Risnes (NAV)

Sverre Hovland (Brønnøysundregistrene) (presentasjon)

Peder Nicolai S. Omenaas (Utlendingsdirektoratet)

10:45 – 11:15

            Kaffepause

11:15 – 11:40

Norsk i den digitale tidsalderen – Maskinoversettelse: hvordan fungerer det?

Prof. Koenraad De Smedt (Universitetet i Bergen) (presentasjon) 

11:40 – 12:00

Machine Translation in the Public Sector: An Example

Rihards Kalniņš (Tilde/ELRC) (presentation) (video) 

12:00 – 12:15

Juridiske rammer for åpen datadeling

Øystein Åsnes (Difi) (presentation) (video)

12:15 – 13:00

            Lunsj

13:00 – 13:30

Utvikling og bruk av maskinoversettelse i regi av det offentlige i Norge (video)

Gard Jenssen (KMD(presentation) 

Gro Mæle Liane (Oslo Economics) (presentation) 

13:30 – 14:15

Panel: Deling av norske språkdata

Ordstyrer:

Koenraad De Smedt (University of Bergen)

Panedeltakere:

Åse Wetås (Språkrådet) (video) 

Arne Martinus Lindstad (Språkbanken, Nasjonalbiblioteket) (presentation) (video)

Gisle Andersen (Norges Handelshøyskole) (presentation) (video) 

14:15 – 14:35

How can we engage? – Language Resource Coordination

Andrejs Vasiļjevs (Tilde/ELRC) (presentation) (video) 

14:35 – 15:00

            Kaffepause

15:00 – 15:30

Diskusjon: Beste praksis for fremtiden – Bruk av delte data (video)

Ordstyrer:

Tor Alvik (Difi)

Deltakere:

alle

15:30 – 15:40

Oppsummering og veien videre

Prof. Koenraad De Smedt (University of Bergen)
Sarah Hails Gjelsten (Difi)