Програма

Програма на семинара Координиране на езиковите ресурси в Европа 

Кога:

18 март 2016 г. (петък)

Къде:

Дом на Европа, ул. „Георги С. Раковски“ 124, София

08:30 – 09:00

Регистрация

09:00 – 09:15

Откриване и приветствия

Светла Коева, Институт за български език, БАН

Огнян Златев, Представителство на Европейската комисия в България

Костадин Костадинов, заместник-министър на образованието и науката, Министерство на образованието и науката

Христо Христов, директор на Дирекция „Информационни технологии“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

09:15 – 09:30

Цели и задачи на мрежата Координиране на езиковите ресурси в Европа

Стелиос ПиперидисКоординиране на езиковите ресурси в Европа (Презентация) 

09:30 – 10:00

Европейският съюз и многоезичието

Светлана Юрукова, Генерална дирекция „Писмени преводи“, ЕK (Презентация) 

10:00 – 10:30

Българският език и развитието на езиковите технологии в България

Светла Коева, Институт за български език, БАН (Презентация) 

10:30 – 11:00

Дискусия: Публичната администрация в България и многоезичието в Европа

Модератор:

Светлана Юрукова, Генерална дирекция „Писмени преводи“, ЕK (Презентация) 

Участници:

Анна Кърджева, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Богдан Млъчков, Министерство на правосъдието

Светла Маринова, Агенция „Софита“

Слави Паскалев, Национална агенция за приходите

Павлинка Ковачева, Изпълнителна агенция „Морска администрация“

11:00 – 11:30 Кафе пауза
11:30 – 12:00

Как работи машинният превод?

Светла Коева, Институт за български език, БАН (Презентация) 

12:00 – 12:30

Как публичните институции могат да използват платформата за автоматичен превод CEF.AT?

Спиридон Пилос, Генерална дирекция „Писмени преводи“, ЕK (Презентация) 

12:30 – 13:30 Обедна почивка
13:30 – 14:00

Какви данни са необходими?

Светла Коева, Институт за български език, БАН (Презентация) 

14:00 – 14:30

Правна рамка за предоставяне на данните

Женета Рогова, Дирекция „Правна“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Презентация) 

Българският портал за отворени данни

Нуша Иванова, Дирекция „Модернизация на администрацията“, Министерски съвет (Презентация) 

14:30 – 15:00

Дискусия: Езикови ресурси за автоматичен превод на и от български

Модератор:

Стоян Михов, Институт за информационни и комуникационни технологии, БАН (Презентация) 

Участници:

Ани Русинова, Национална агенция за приходите

Веселин Петров, „Сиела Норма“ АД

Калина Цакова, Национален институт на правосъдието

Рамона Стоянова, Агенция „Софита“

Сия Колковска, Институт за български език, БАН                                  

15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 16:00

Технически и практически аспекти, свързани с езиковите данни и ресурси

Стелиос ПиперидисКоординиране на езиковите ресурси в Европа (Презентация) 

16:00– 16:30

Дискусия: Как можем да бъдем полезни?

 

Модератор: 

Христина Добрева, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Презентация) 

Участници:

Светла Коева, Институт за български език, БАН

Иглика Караниколова, "Лозанова 48" ООД                             

Габриела Митова, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Любомира Тошкова, Изпълнителна агенция „Морска администрация“

Светлана Юрукова,  Генерална дирекция „Писмени преводи“, ЕK

16:30– 17:00

Обобщение, изводи, ангажираност

Модератор:

Светла Коева, Институт за български език, БАН

Участници:

Стелиос Пиперидис, Координиране на езиковите ресурси в Европа

Светлана Юрукова,  Генерална дирекция „Писмени преводи“, ЕK

Христина Добрева, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията