Om CEF

Hva er Europeisk samordning av språkressurser (ELRC)?

Den automatiserte oversettelsesplattformen i ordningen for et sammenkoplet Europa (CEF.AT), vil være basert på statistisk datadrevet teknologi for maskinoversettelse (MT), som lærer seg å oversette fra eksisterende menneskelige oversettelser. For å kunne utvikle maskinoversetterverktøy som kan levere anvendelige resultater til europeiske offentlige myndigheter og brukere av offentlige nettjenester, foreligger det et behov for egnede språkressurser.

I hvert enkelt av de 30 deltakende landene vil det bli organisert lokale arbeidsgrupper for å øke bevisstheten rundt viktigheten av datasett, og således danne grunnlaget for innsamling av språkressursene som trengs for CEF.AT.

For å kunne besvare spørsmål som kan komme på banen med hensyn til tekniske eller juridiske aspekter knyttet til bruk, produksjon, innsamling, eller deling av språkressurser, tilbyr ELRC også Teknisk og juridisk støtteDenne tjenesten er gratis, og vil kunne komme med svar på spørsmål du måtte ha i løpet av en virkedag.

Det vil bli arrangert en konferanse i løpet av andre kvartal i 2016, med det formål å informere brukere innen europeiske offentlige myndigheter om fremdriften i prosjektet, samt for å fremme og styrke den pan-europeiske drivkraften.

Det har også blitt etablert et Språkressursråd (LRB) som et styringsorgan for dette programmet, som består av representanter fra alle de involverte landene.