Språk - hjertet av det mangespråklige Europa

 

Språkressurser er av avgjørende betydning for å bryte gjennom språkbarrieren innen offentlige tjenester på tvers av landegrensene i EU

 

Offentlige myndigheter i Europa har behov for å kommunisere seg imellom, samt med innbyggerne, på tvers av landegrensene. Denne kommunikasjonen blir ofte hindret av språkbarrierer som følge av de mange ulike språkene som finnes i Europa. EU-kommisjonen bidrar til å hjelpe offentlige myndigheter og borgere i deres kommunikasjonsoppgaver, ved å utvikle en Automatisert oversettelsesplattform i en ordning for et sammenkoplet Europa (CEF-programmet).

Den automatiserte oversettelsesplattformen vil danne grunnlaget for europeiske offentlige nettjenester, som Europeana, Open Data Portal, samt plattformen for et online system for tvisteløsning. Plattformen vil bidra til å bryte gjennom språkbarrierer mellom mennesker og nasjoner i det 21. århundrets Europa.

For å kunne utvikle de automatiske oversettelsessystemene på plattformen, og for å kunne yte en bedre kvalitet og dekning, er det behov for språkressurser.

Derfor lanserte Europakommisjonen i april 2015 en omfattende Europeisk samordning av språkressurser (ELRC). Målet er å identifisere og samle inn språk- og oversettelsesdata som er relevant for nasjonale offentlige tjenester, myndigheter og offentlige institusjoner, på tvers av alle de 30 landene i Europa som deltar i CEF-programmet.

Alle dataressurser som samles inn under dette programmet, vil utelukkende bli overlevert til EU-kommisjonen for bruk i CEF automatisert oversettelsesplattform.

 

 

Om CEF

 

 

Nasjonale ankerpunkter

 

Map is here

 

Hendelser 

18 October 2018 ELRC workshop Berlin, Germany More info
24 October 2018 ELRC workshop Helsinki, Finland More info
24 October 2018 ELRC workshop Sofia, Bulgaria More info 
01 November 2018 ELRC workshop Bucharest, Romania More info
 

View all upcoming events

 

 

 

 

 

Det mangespråklige Europa

Det språklige mangfoldet er en kjerneverdi for Europa, der det finnes 24 offisielle språk. Selv om det språklige mangfoldet er et verdsatt trekk ved den europeisk identiteten, kan flerspråklighet også føre til barrierer i den digitale verden. Heldigvis kan språkteknologier, som automatisert oversettelse, bidra til å bryte gjennom språkbarrierene som oppstår mellom mennesker og nasjoner, noe som er med å å skape et mangespråklig Europa.

 

Få vite mer

 

 

 

European Commission