Malta ELRC Workshop - Agenda

Agenda for ELRC Workshop, 26th February 2016

When:

26 February 2016 

Where:

'Dar l-Ewropa', 254, St Paul's Street, Valletta VLT 1215

08:00 – 09:00

Registration/Reġistrazzjoni

09:00 – 09:05

Opening/Ftuħ

Mr. Mike Rosner, ELRC National Anchor Point

09:05 – 09:20

Local Welcomes/Merħba lokali 

Dr Elena Grech, Head of EC Representation

09:20 – 09:30

Workshop Aims and Objectives/Miri u għanijiet tal-Workshop

Dr Khalid Choukri, ELRC (presentation)

09:30 – 09:50

Europe and Multilingualism/L-Ewropa u l-Multilingwiżmu

Mr Brian Buhagiar, DGT (presentation)

09:50 – 10:10

The Landscape of Language in Malta/Il-Qagħda tal-Lingwa f’Malta

Prof. Ray Fabri, Maltese Language Council (presentation)

10:10 – 10:30

The State and Status of Translation in Malta/L-Istat u l-Istatus tat-Traduzzjoni f’Malta

 Prof. Joe Eynaud, Prof. Clare Vassallo, University

10:30 – 11:10

Panel A: Multilingual Public Services in Malta/Servizzi Pubbliċi Multilingwi f’Malta

Chair: 

Mark Bartolo, MITA (presentation)

Participants:

Mr Thomas Pace, Maltese Language Council

Dr Joseph Azzopardi, MITA (PSI, Open Data)

Dr Claudio Laferla, Knowledge Management Centre, MITA

Dr Vanni Bruno, Justice Services, Office of the Attorney General

11:10 – 11:40

Coffee Break and Networking/Waqfa għall-kafè u biex insiru nafu ’l xulxin

11:40 – 12:00

Automated Translation: How does it work?/Traduzzjoni Awtomatika: Kif taħdem?

Mr. Mike Rosner, University of Malta (presentation)

12:00 – 12:30

How can Public Institutions benefit from the CEF.AT Platform?/Kif jistgħu l-Istituzzjonijiet Pubbliċi jgawdu mill-Pjattaforma CEF.AT?

Carmen Carabott, Maltese Language Department, EC Luxembourg (presentation)

12:30 – 13:30

Lunch Break/Waqfa għall-Ikel

13.30 – 14.00

What Data is Needed?/X’dejta hija meħtieġa?

Dr Khalid Choukri, ELRC

14:00 – 14:30

Legal framework for Contributing Data/Il-Qafas Legali għall-Kontribuzzjoni tad-Dejta

Dr Khalid Choukri, ELRC (presentation)

14:30 – 15:10

Panel B: Data and Language Resources in Malta: where to find them/Riżorsi tad-Dejta u l-Lingwa f’Malta: fejn tista’ ssibhom 

Chair:

Mike Rosner University of Malta

Participants: 

Albert Gatt, MLRS, University of Malta (presentation)

Carl-Joseph Farrugia, DOI, Office of the Prime Minister (Government Gazette) (presentation)

Chris Gruppetta, Director of Publishing, Merlin Publishing

Victor Cauchi, Office of the Attorney General

15:10 – 15:40

Coffee Break and Networking/Waqfa għall-kafè u biex insiru nafu ’l xulxin

15:40 – 16:00

Data and Language Resources: Technical and Practical Aspects/Id-Dejta u r-Riżorsi Lingwistiċi: Aspetti Tekniċi u Prattiċi

Dr Khalid Choukri, ELRC (presentation)

16:00 – 16:30

Panel C: How can we engage?/Kif Inżidu l-Involviment 

Chair:

Dr Albert Gatt, Università ta’ Malta

Participants:

Dr. Mike Spagnol, Kelma-Kelma

Dr. Odette Vassallo, Centre for English Language Proficiency, University of Malta

Mr. Mark. S. Spiteri, MCA

Carmen Carabott, Maltese Language Department, EC Luxembourg

16:30 – 17:00

Discussion: Best Practice for the Future - Capitalizing on your Valuable Data/L-Aqwa Prassi għall-Futur – Nisfruttaw u Nkabbru l-Valur tad-Dejta Tiegħek

Chair: 

Dr Khalid Choukri, ELRC

17:00 – 17:15

Wrap-up, On site Conclusions and Commitments/Għeluq: Konklużjonijiet u Impenji Immedjati

Mike Rosner, University of Malta