Eiropas valodu resursu koordinācijas aktivitātes (ELRC) Latvijas seminārs

 

Otrais Eiropas valodu resursu koordinācijas aktivitātes (ELRC) Latvijas seminārs

Kad:

26.Septembris 2019

Kur:

Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvāris 28, Centra rajons, Rīga, LV-1050

Organizātori:

•    Eiropas valodu resursu koordinācijas (ELRC) konsorcijs
•    
Latvijas Kultūras informācijas sistēmu centrs

Eiropa ar vairāk nekā 500 miljoni iedzīvotājiem, kas runā kopā aptuveni 80 dažādās valodās, ir unikāla savā būtībā un rada vienādas iespējas ikvienam neatkarīgi no valodas, kurā tas runā. Daudzvalodība ir noteikta Eiropas Savienības līgumos un atspoguļo Eiropas Savienības kultūru un valodu daudzveidību. Pateicoties daudzvalodībai, Eiropas Savienības iestādes ir pieejamākas un pārredzamākas visiem Savienības iedzīvotājiem, un šim apstāklim ir būtiska nozīme ES demokrātiskās sistēmas panākumu nodrošināšanā. Lai gan daudzvalodība ir viena no lielākajām Eiropas vērtībām, tā ir arī izaicinājums, ar kuru saskaras daudzas institūcijas savā ikdienas darbā.

Valodu tehnoloģijas veicina saziņu daudzās valodās un dokumentu apmaiņu ar valsts pārvaldes iestādēm Eiropā un šo iestāžu starpā. Mobilie sakari, sociālie mediji, viedie palīgi un runas saskarnes maina to, kā iedzīvotāji, uzņēmumi un valsts pārvaldes iestādes sazinās digitālajā vidē. Eiropas Komisija un Latvijas pārvaldes institūcijas, lai nodrošinātu līdzvērtīgas iespējas ikvienam, nodrošina tehnoloģiskas automatizētās tulkošanas platformas.

Programmā Connecting Europe Facility (CEF.AT) veidotās automatizētās tulkošanas platformas pamatā ir eTranslation mašīntulkošanas sistēma, ko izstrādājis Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts, un tā bez maksas tiek piedāvāta dalībvalstu pārvaldes iestādēm. Programma CEF uzlabos tulkošanas sistēmas nodrošinājumu un kvalitāti, kā arī sagatavos to pilnīgai integrācijai visas Eiropas publiski pieejamajos tiešsaistes pakalpojumos.

Latvijā radīto automatizētās tulkošanas pakalpojumu HUGO.LV nodrošina Latvijas Kultūras informācijas sistēmu centrs. Tas ietilpst Latvijas pakalpojumu infrastruktūrā un nodrošina tūlītēju un bezmaksas tulkošanu latviešu, angļu un krievu valodā iestādēm, fiziskām personām un publiskipieejamiem tiešsaistes pakalpojumiem. HUGO.LV ir Latvijas ieguldījums CEF.AT infrastruktūrā.
ELRC seminārā Rīgā mēs vēlamies iesaistīties atklātā dialogā ar Jums, lai labāk izprastu Jūsu ikdienas vajadzības Latvijas pārvaldes iestādēs ar mūsdienu daudzvalodu darba vidi un tādējādi spētu pielāgot eTrasnlation un HUGO.LV atbilstoši šīm vajadzībām. Eiropas Komisijas eksperti, valodu tehnologi, valodu pakalpojumu sniedzēji, valsts pārvaldes iestādes un valdības amatpersonas strādās kopā, lai identificētu Jūsu prasības automatizētajai tulkošanai, kopīgi identificētu atbilstošus daudzvalodu resursu avotus un diskutētu par tehniskajiem un lietojamības jautājumiem, kas ir saistīti ar datu izmantošanu automatizētajai tulkošanai. Līdz ar to Jūsu domas un dalība ir ārkārtīgi svarīgas, lai publiski pieejamos automatizētās tulkošanas pakalpojumus varētu veidot atbilstoši Jūsu vajadzībām.

Ar prieku aicinām Jūs piedalīties ELRC seminārā. Tas tiek organizēts sadarbībā ar ELRC Knosorciju un Latvijas Kultūras informācijas sistēmu centru; vietējais organizators ir uzņēmums Tilde.

Dienas kārtība