Jezici – srž višejezične Europe

 

Jezični su resursi ključni za nadilaženje jezičnih prepreka u prekograničnim javnim službama Europske unije

 

Javne uprave u Europi trebaju komunicirati  jedne s drugima kao i s građanima preko državnih granica. Postojanje različitih jezika u Europi stvara jezičnu prepreku koja nerijetko otežava komunikaciju. Europska komisija podupire komunikaciju između javnih uprava i građana stvaranjem platforme za automatizirani prijevod unutar Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility, CEF).

Platforma za automatizirani prijevod učvrstit će europske javne mrežne usluge poput Europeane, Portala otvorenih podataka (Open Data Portal) ili  Mrežnoga sustava za rješavanje sporova (Online Dispute Resolution service). Platforma će pomoći u nadilaženju jezičnih prepreka između ljudi i nacija u Europi 21. stoljeća.

Da bi se stvorili automatizirani jezični sustavi u platformi i kako bi se poboljšali njihovi kvalitet i pokrivenost, potrebni su jezični izvori.

Kako bi se stvorila platforma za automatizirano prevođenje i kako bi se poboljšala njegova kakvoća i pokrivenost, potrebni su jezični resursi.

Stoga je u travnju 2015. Europska komisija pokrenula opsežnu aktivnost pod nazivom Koordinacija europskih jezičnih resursa (European Language Resource Coordination), a njezin je cilj  identificirati i prikupiti jezične i prijevodne podatke koji su potrebni nacionalnim javnim službama, upravama i državnim institucijama u svih 30 europskih država  sudionica programa CEF-a.

Sve podatkovne resurse prikupljene tijekom ove inicijative koristit će isključivo Europska komisija kroz platformu za automatizirano prevođenje unutar CEF-a.

 

 

O CEF-u

 

 

Nacionalne sidrišne točke

 

Map is here

 

Događaji 

23 May 2018 ELRC workshop Stockholm, Sweden  More info
29 May 2018 ELRC workshop Brussels, Belgium More info

30 May 2018

ELRC workshop Bratislava, Slovakia More info
27 June 2018 ELRC workshop Lisbon, Portugal More info coming soon!
 

View all upcoming events

 

 

 

 

 

Višejezična Europa

Višejezičnost je temeljna vrjednota Europske unije koja je dom za svoja 24 službena jezika. Premda je jezična raznolikost posebno njegovano obilježje europskoga identiteta, višejezičnost može dovesti do prepreka u digitalnom svijetu. Srećom, jezične tehnologije kao što je automatizirano prevođenje, mogu pomoći u nadilaženju jezičnih prepreka među ljudima i narodima, omogućujući istinsku višejezičnu Europu. 

 

Saznajte više

 

 

 

European Commission