Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

 Ώρα

Τίτλος

08:00 – 09:00  Εγγραφή     
09:00 – 09:10

Χαιρετισμός από την κοινοπραξία ELRC 

Σ. Πιπερίδης – ΙΕΛ/ELRC (Βίντεο)

09:10 – 09:20

Χαιρετισμός από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα

Π. Καρβούνης, Επικεφαλής Αντιπροσωπείας ΕΕ στην Ελλάδα (Βίντεο)

09:20 – 09:30

Χαιρετισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σ. Πηλός, Τομεάρχης "Γλωσσικών Εργαλείων", Μονάδα Πληροφορικής, Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης, ΕΕ (ΒίντεοΠαρουσίαση)

09:30 – 09:40

Στόχοι και πρόγραμμα της ημερίδας 

Σ. Πιπερίδης – ΙΕΛ/ELRC (ΒίντεοΠαρουσίαση)

09:40 – 09:50

Ευρωπαϊκή Ένωση και πολυγλωσσία

Π. Αλεβαντής, Γραφείο  Αθηνών,  Γενική  Διεύθυνση Μετάφρασης, ΕΕ (ΒίντεοΠαρουσίαση)

09:50 – 10:10    

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Μ. Γαβριηλίδου – ΙΕΛ, εθνικός εκπρόσωπος ELRC (ΒίντεοΠαρουσίαση)

10:10 – 11:00

Στρογγυλό τραπέζι 1: Πολυγλωσσικές δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα (Βίντεο)

Συντονιστής: Π. Αλεβαντής, Γραφείο  Αθηνών,  Γενική  Διεύθυνση Μετάφρασης, ΕΕ (Παρουσίαση)

Συμμετέχουν: Π. Μπενέκος (ΥΠΕΞ), Ε. Αντώνογλου (Τράπεζα της Ελλάδος) (Παρουσίαση), Δ. Γιουτίκας (Υπ. Δικαιοσύνης), Σ. Τσουκαλάς (Πρόεδρος ΕΝ.ΑΠ.ΕΣΔΔ, ΥΠΕΞ), Α. Κατερινόπουλος (Υπ. Υγείας)

11:00 – 11:30 Καφές
11:30 – 12:00

Αυτόματη μετάφραση: τι είναι σήμερα και πώς λειτουργεί

Σ. Πιπερίδης – ΙΕΛ/ELRC (ΒίντεοΠαρουσίαση)

12:00 – 12:30

Μηχανική μετάφραση, η πλατφόρμα CEF.AT και τα οφέλη για τους δημόσιους φορείς

Σ. Πηλός, Τομεάρχης "Γλωσσικών Εργαλείων", Μονάδα Πληροφορικής, Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης, ΕΕ (ΒίντεοΠαρουσίαση)

12:30 – 13:30 Ελαφρύ γεύμα
13:30 – 14:00

Τι είδους δεδομένα χρειάζονται

Π. Προκοπίδης - ΙΕΛ (ΒίντεοΠαρουσίαση)

14:00 – 14:30

Νομικό Πλαίσιο για τη συνεισφορά δεδομένων

Π. Τσιαβός - The Media Institute, UCL (ΒίντεοΠαρουσίαση)

14:30 – 15:15

Στρογγυλό τραπέζι 2: Γλωσσικά δεδομένα του ελληνικού δημόσιου τομέα (Βίντεο)

Συντονιστής: Μ. Γαβριηλίδου - ΙΕΛ, εθνικός εκπρόσωπος ELRC (Παρουσίαση)

Συμμετέχουν: K. Αγγελετοπούλου (ΥΔΜΗΔ) (Παρουσίαση), Ε. Παπαβασιλείου (ΥΠΕΞ), Γ. Βεϊκόπουλος (ΥΠΕΞ), Κ. Ναδάλης (TMServe) (Παρουσίαση), Α. Ρουτζούνη (ΥΔΜΗΔ) (Παρουσίαση), Λ. Τοσουνίδης (Cedefop, ΥΔΜΗΔ) (Παρουσίαση), Θ. Καρούνος (ΕΛΛΑΚ)

15:15 – 15:45  Καφές
15:45 – 16:15

Διαμοιρασμός δεδομένων και γλωσσικών πόρων: τεχνικά ζητήματα

Π. Λαμπροπούλου - ΙΕΛ (ΒίντεοΠαρουσίαση)

16:15 – 16:45

Διάλογος με το κοινό: Πώς θα συμμετάσχουμε και θα συνεισφέρουμε

Συντονιστής: Σ. Πιπερίδης – ΙΕΛ/ELRC (ΒίντεοΠαρουσίαση)

16.45 – 17:15

Βέλτιστες πρακτικές: αξιοποιήστε τα πολύτιμά σας δεδομένα 

Μ. Κουτσομπόγερα - ΙΕΛ (ΒίντεοΠαρουσίαση)

17:15 – 17:30

Συμπεράσματα, μελλοντικά βήματα και κλείσιμο ημερίδας

Συντονιστής: Σ. Πιπερίδης – ΙΕΛ/ELRC (ΒίντεοΠαρουσίαση)

Δείτε ολόκληρη την ημερίδα εδώ