Verkkojen Eurooppa-väline

Tietoja CEF:stä

Verkkojen Eurooppa -väline (CEF, Connecting Europe Facility) rahoittaa Euroopan energian, kuljetuksen ja digitaalisen perustan puuttuvia linkkejä täyttäviä projekteja. CEF pyrkii myös tekemään Euroopan taloudesta vihreämmän edistämällä puhtaampia kuljetusmuotoja ja suurnopeuksisia laajakaistayhteyksiä sekä helpottamalla uusiutuvan energian käyttöä Euroopan 2020 strategian mukaisesti.

Energiaverkkojen rahoittaminen lisää kansainvälisten energiamarkkinoiden integroitumista, vähentää EU:n energiariippuvuutta ja vahvistaa saatavuuden varmuutta. Keskittymällä älykkääseen kestävään ja täysin keskenään liitettyihin kuljetukseen, energiaan ja digitaalisiin verkkoihin Verkkojen Eurooppa -väline auttaa täydentämään Euroopan yhtenäismarkkinoita.

 

CEF:n rakennusaineet

CEF-verkkosivusto

 

Tietoja CEF:n automatisoidusta käännösalustasta (CET.AT)

CEF.AT on turvallinen ja mukautuva automatisoitu käännösalusta, joka voidaan liittää mihin tahansa DSI:hen (digitaalisen palvelun infrastruktuuriin) tehden siitä monikielisen. Alusta rakentuu vuonna 2013 käyttöön otettuun EU-instituutioiden, jäsenvaltioiden hallintojen ja lukuisten EC-informaatiojärjestelmien ja online-palvelujen saatavissa olevaan Euroopan komission MT@EC-konekäännöspalveluun.  CEF.AT on laajempi konsepti: alusta tulee aikaa myöten sisältämään työkaluja ja palveluja mahdollistaen monikieliset julkiset palvelut.

 

CEF.AT

AAutomatisoitu käännö