Συνδέοντας την Ευρώπη χωρίς γλωσσικούς φραγμούς: η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό τοπίο ψηφιακών υπηρεσιών

Η δεύτερη ημερίδα για τον Ευρωπαϊκό Συντονισμό Γλωσσικών Πόρων στην Ελλάδα

Ημερομηνία:

18 Οκτωβρίου 2017

Χώρος εκδήλωσης:

Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος», Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα

Οργάνωση:

Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» (European Language Resource Coordination - ELRC)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης, Γραφείο Αθηνών

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά»)

Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την υλοποίηση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility - CEF) με σκοπό τη βελτίωση των ευρωπαϊκών δικτύων και υποδομών στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας, αποβλέποντας στη δημιουργία μιας πραγματικής Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς στα 28 κράτη-μέλη, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Ένας από τους κύριους πυλώνες της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι η παροχή Υποδομών Ψηφιακών Υπηρεσιών (Digital Service Infrastructures - DSIs) που επιτρέπουν την διασυνοριακή επικοινωνία μεταξύ δημόσιων διοικήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών στους τομείς των δικαιωμάτων των καταναλωτών, της υγείας, των δημόσιων συμβάσεων, της κοινωνικής ασφάλισης, του πολιτισμού κ.ά.

Μεταξύ των ψηφιακών υποδομών του CEF, η Πλατφόρμα Αυτόματης Μετάφρασης (eTranslation) αποσκοπεί στη βελτίωση της πολύγλωσσης επικοινωνίας και της ανταλλαγής πολύγλωσσων εγγράφων και λοιπού γλωσσικού περιεχομένου μεταξύ των εθνικών δημόσιων διοικήσεων στην Ευρώπη, καθώς και μεταξύ διοικήσεων και πολιτών ή επιχειρήσεων της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο o «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» (European Language Resource Coordination – ELRC), επιδιώκει να εντοπίσει και να συλλέξει γλωσσικούς πόρους σχετικούς με τις εθνικές δημόσιες διοικήσεις και υπηρεσίες, που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική προσαρμογή της Πλατφόρμας Αυτόματης Μετάφρασης στις ανάγκες των εθνικών διοικήσεων της Ευρώπης και επομένως την πολυγλωσσία των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών.

Για τον λόγο αυτό, δυο χρόνια μετά από τον πρώτο κύκλο επιτυχημένων ημερίδων εργασίας σε 30 ευρωπαϊκές χώρες, το ELRC, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιστρέφει στην Ελλάδα. Η δεύτερη ελληνική ημερίδα εργασίας, με τίτλο «Συνδέοντας την Ευρώπη χωρίς γλωσσικούς φραγμούς: η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό τοπίο ψηφιακών υπηρεσιών», θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2017, στην Αθήνα, στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην ημερίδα θα συζητηθεί η θέση και οι προοπτικές της χώρας σε μια ψηφιακά συνδεδεμένη πολυγλωσσική Ευρώπη. Θα παρουσιαστούν οι σχετικές εθνικές στρατηγικές και δράσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την πολυγλωσσία και τα ανοικτά δεδομένα. Σε εποικοδομητικό διάλογο με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τεχνολόγους της γλώσσας και παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών, θα διερευνηθούν οι ανάγκες της σύγχρονης πολυγλωσσικής δημόσιας διοίκησης. Τέλος, θα διερευνηθούν σχετικές πηγές γλωσσικών πόρων που είναι απαραίτητοι για την προσαρμογή της Πλατφόρμας Αυτόματης Μετάφρασης στις ανάγκες των ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών και θα τεθούν τεχνικά και νομικά θέματα σχετικά με τη χρήση γλωσσικών δεδομένων για την αυτόματη μετάφραση.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπροσώπους της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, σε όσους παρέχουν και αναπτύσσουν δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες, σε μεταφραστές, αλλά και σε όσους παράγουν ή διαχειρίζονται δημόσια γλωσσικά δεδομένα.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν, όμως απαιτείται προεγγραφή. 

 

Πληροφορίες:

elrc@ilsp.gr

Μαρία Γιάγκου, mgiagkou@ilsp.gr, 210 6875353

Μαρία Γαβριηλίδου, maria@ilsp.gr, 210 6875441

 

Πρόγραμμα ημερίδας

Εγγραφή στην ημερίδα

 *Photograph by Marcus Cyron [CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons]