Program for ELRC DANMARK-workshop

Program for ELRC DANMARK-workshop

Hvornår:

07.marts 2016

 

Hvor:

Det europæiske Miljøagentur

Kongens Nytorv 6
1050 Købehavn K

09:30 – 10:00

Registrering

10:00 – 10:20

Velkomst, målsætninger

Michael Vedsø, Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark

Lars Frelle-Petersen, Digitaliseringsstyrelsen

10:20 – 10:30

Målsætninger

Andrejs Vasiļjevs, ELRC/Tilde (præsentation)

10:30 – 10:40

Europa og flersprogethed

Derrick Kinck Olesen Uffe Sonne Svendsen, EU-Kommissionen, Generaldirektoratet for Oversættelse (præsentation)

10:40 – 11:20

Sprog og sprogteknologi i Danmark

Sabine Kirchmeier, Dansk Sprognævn (præsentation)

11:20 – 11:45

Diskussion: Flersprogethed i den offentlige sektor – hvordan imødegås udfordringen?

Deltagere:

Sigurd Slot Jacobsen, Specialkonsulent, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (præsentation)           

Anne-Mette Olsen, Konsulent, Region Sønderjylland – Schleswig (præsentation)

Thomas Jacobsen, Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune

11:45 – 12:00 Kaffepause
12:00 – 12:20

Automatisk oversættelse: Hvordan fungerer det?

Anders Søgaard, Professor Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet  (præsentation)

12:20 – 12:40

Hvordan får de offentlige institutioner gavn af CEF.AT-platformen? 

Spyridon Pilos, Head of sector "Language Applications", Directorate General for Translation, European Commission (præsentation)

12:40 – 13:00

Tilde – Maskinoversættelse til den digitale offentlige sektor - et eksempel

Rihards Kalniņš, ELRC/Tilde  (præsentation)

13:00 – 14:00 Frokost
14:00 – 14:30

Hvilke data er der behov for? Hvorfor?

 Andrejs Vasiļjevs, ELRC/Tilde  (præsentation)

14:30 – 15:00

De juridiske rammer for levering af data, European Data Portal

Cathrine Lippert, Specialkonsulent, Digitaliseringsstyrelsen (præsentation)

15:00 – 15:30

Diskussion: Data og sprogressourcer i Danmark

Peter Juel Henrichsen, CBS  (præsentation)

Bolette Sandford Petersen, Professor Københavns Universitet (præsentation)

Asbjørn Fangel, Danish Agency for Digitization,

Bodil Nistrup Madsen, Professor, CBS –Department of International Business Communication/DANTERMcentret (præsentation

15:30 – 16:00 Kaffepause
16:00 – 16:30

Data- og sprogressourcer: Tekniske og praktiske aspekter

Andrejs Vasiļjevs, ELRC/Tilde  (præsentation)

16:30 – 17:00

Interaktiv session: Den bedste fremtidige praksis – offentlige institutioners data skal bruges til at forbedre systemet Hvordan engagerer vi os?

Moderatorer:

Andrejs Vasiļjevs, ELRC/Tilde

Sabine Kirchmeier, Dansk Sprognævn/Danish Language Council  

17:00 – 17:10

Et sprogteknologisk netværk i Danmark

Bolette Sandford Petersen, Professor Københavns Universitet  

17:10 – 17:25 Opsamling, konklusioner og tilsagn