ELRC DANMARK-workshop

ELRC DANMARK-workshop

 

Hvornår:

07.marts 2016

 

Hvor:

Det europæiske Miljøagentur

Kongens Nytorv 6
1050 Købehavn K

Sprog og sproglig mangfoldighed er kernen i europæisk kultur, samhandel og samarbejde. Vi arbejder, studerer, rejser, lever og driver virksomheder på tværs af nationale og geografiske grænser. Det digitale indre marked (DIM), et centralt mål for Europa-Kommissionen for 2020, er grundlæggende flersproget. Men indtil nu har de fleste europæiske sprog ikke haft tilstrækkelig sprogteknologisk støtte i DIM. Faktisk kan Europas højt værdsatte sproglige mangfoldighed til tider være en hæmsko når det drejer sig om den frie udveksling af oplysninger eller lige adgang til offentlige tjenester, forretningsmuligheder, jobmuligheder og støtte.

Europa-Kommissionen har nu taget et afgørende skridt mod et ægte flersprogligt digitalt indre marked:

Den automatiske oversættelsesplatform Connecting Europe Facility (CEF.AT) vil muliggøre flersproglig kommunikation og udveksling af dokumenter og andet sprogligt indhold mellem nationale offentlige myndigheder og institutioner og virksomheder og borgere i EU. Europa-kommissionen har besluttet at stille CEF.AT gratis til rådighed for alle offentlige institutioner i EU. Aktiv involvering af de nationale offentlige forvaltninger er imidlertid nødvendig hvis CEF.AT skal gøres klar til at imødekomme den daglige efterspørgsel efter flersprogede offentlige tjenester i  Europa.

Projektet European Language Resource Coordination (ELRC) er blevet lanceret for at indsamle sproglige data til opbygning af maskinoversættelsessystemer til offentlige institutioner på tværs af alle EU-medlemsstater samt Island og Norge så man bedre kan imødekomme de daglige behov for flersprogede offentlige tjenester i hele Europa. ELRC er en hidtil uset offentlig dataindsamlingsindsats med det formål at forsyne CEF.AT med sprog og oversættelsesdata (en- og flersprogede tekster) der er relevante for de daglige opgaver i de europæiske landes offentlige forvaltninger.

På ​​ELRC-workshoppen i Danmark vil vi gerne indgå i en åben dialog med dig for bedre at forstå dine behov for flersproglig støtte i dit daglige arbejde i den danske offentlige administration og gøre CEF.AT bedre egnet til at imødekomme disse behov. Engagerede eksperter fra ELRC, sprogteknologer, udbydere af sprogteknologi og repræsentanter for danske virksomheder, stat og kommuner vil arbejde sammen om at forstå de krav der stilles til automatisk oversættelse. I fællesskab vil vi identificere relevante kilder til flersprogede ressourcer og drøfte de tekniske og juridiske spørgsmål der opstår når man anvender disse data til automatisk oversættelse.

Din feedback og din deltagelse er afgørende for at vi kan gøre CEF.AT egnet til dig.

 

 

Program