ELRC Training Workshop - program

ELRC Training Workshop - program, 15.12.2015

Praha, Česká republika

 

08:00 – 09:00 Registrace 
09:00 – 09:05

Úvodní slovo (prezentace; video) 

Jan Hajič, ÚFAL MFF UK 

Stelios Piperidis, ELRC

09:05 – 09:15

Místní uvítání 

Vítězslav Zemánek, zástupce DGT v ČR

Jan Michal, vedoucí Zastoupení EK v ČR

Marie Černíková, MŠMT

09:15 – 09:25

Cíle projektu 

Stelios Piperidis, ELRC (prezentace; video)

09:25 – 09:40

Evropa a vícejazyčnost 

Vítězslav Zemánek, zástupce DGT v ČR (prezentace; video) 

09:40 – 10:10

Jazyky a jazykové technologie v České republice (prezentace; video) 

Tomáš Svoboda, ÚTRL FF UK a

Jan Hajič, ÚFAL MFF UK

10:10 – 10:50

Panel 1: Zajištění překladu ve státní správě v České republice (video) 

 Moderátor:

Tomáš Svoboda ÚTRL FF UK

Členové panelu:

Marie Černíková, MŠMT

Vítězslav Zemánek, zástupce DGT v ČR (prezentace) 

(příp. další/tbd)                                 

10:50 – 11:20 Přestávka na kávu
11:20 – 12:00

Automatický překlad – jak pracuje?

Ondřej Bojar, ÚFAL MFF UK (prezentace; video) 

12:00 – 12:30

Jak mohou veřejné instituce využít platformu CEF.AT?

Daniel Kluvanec, EK (prezentace; video) 

12:30 – 13:30 Obědová přestávka
13.30 – 14.00

Jaká data se používají ve strojovém překladu?

Ondřej Bojar, ÚFAL MFF UK (prezentace; video) 

14:00 – 14:30

Právní rámec poskytování dat

Jakub Michálek, Magistrát hl. m. Prahy (prezentace; video) 

14:30 – 15:00

Panel 2: Data a jazykové zdroje v České republice a na Slovensku (video) 

Moderátor:

Jan Hajič (prezentace) ​​

Členové panelu:

Zástupce Lingea, s.r.o.

Tomáš Svoboda (ÚTRL FF UK)

Daniel Kluvanec (DGT EK)

(a další/tbd)  

15:00 – 15:30 Přestávka na kávu
15:30 – 16:00

Data a jazykové zdroje: praktické aspekty a “best practice”

Stelios Piperidis, ELRC (prezentace; video) 

16:00 – 16:30

Jak je možno se zapojit?

Jan Hajič, ÚFAL MFF UK (prezentace) ​​

16:30 – 16:45

Závěr a další kroky

Stelios Piperidis, ELRC

Jan Hajič, ÚFAL MFF UK